Juryn är försenad med sitt arbete pga sjukdom. Resultatet kommer att offentliggöras senast den 15 februari. Vi beklagar förseningen. 

 

Nu utlyser vi Alfabetas stora bilderbokstävling CASTORPRISET 2022

Bidragen ska vara inlämnade senast 17 oktober 2022 och vinnaren tillkännages i februari 2023. Eftersom Castorpriset 2020 blev inställt på grund av coronapandemin, deltar de som valt att ha kvar sina bidrag till nästa utlysning i tävlingen.

REGLER

___ 

Lars Klintings böcker om den praktiska och idérika bävern Castor har glatt och inspirerat hundratusentals barn i mer än tjugo länder.

Castorpriset är ett bilderbokspris instiftat i Castors och Lars Klintings anda. Priset utlyses vartannat år och vinnaren får 50 000 kronor och sin bok utgiven på Alfabeta Bokförlag.